Prelucrarea datelor

Utilizarea datelor personale. Confidentialitatea si securitatea datelor personale.

Generalitati: – Accesul la site-ul www.bio-combustibil.ro este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate. Pentru orice intrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Conditii si la Politica noastra de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului si a informatiilor postate pe site, va rugam sa ne contactati, pe adresa de email: contact@bio-combustibil.ro. Echipa noastra va va raspunde in cel mai scurt timp posibil, insa nu mai tarziu de 15/30 de zile de la data transmiterii solicitarii/sesizarii/informatiilor, dupa caz.

Informatii despre site. Aplicabilitate. – In cadrul procesului de accesare si navigare pe site-ul www.bio-combustibil.ro exista posibilitatea de a se inregistra informatii despre furnizorul dumneavoastra de internet. Ori de cate ori accesati site-ul de pe un calculator/lap-top/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, exista de asmenea posibilitatea de a se colecta si stoca inclusiv informatii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de cautare si/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum si informatii legate de sectiunile pe care le consultati. Politica de confidentialitate se aplica tuturor activitatilor si informatiilor care sunt legate/continute de site-ul nostru.

Informatii despre cookies. – Cookies reprezinta anumite fisiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastra. Aceste cookies contin un numar unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a inregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, in vederea facilitarii conexiunii de fiecare data cand accesati/vizitati site-ul nostru si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor.

Confidentialitatea Informatiilor. Quality&Price NET SRL – se angajeaza sa depuna toate diligentele necesare pentru a asigura confidentialitatea relatiei cu site-ul sau. Confidentialitatea informatiilor detinute de site-ul nostru si securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de baza important pentru noi. Operatorul va supraveghea serviciul furnizat in scopul asigurarii functionarii optime a acestuia si pentru a imbunatati calitatea serviciului, ori de cate ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca si dezvalui anumite informatii necesare si suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislatia in vigoare, pentru a se indeplinii obligatiile legale fata de autoritati si institutii publice si/sau organe cu competenta de ancheta, inclusiv pentru a se administra in mod corespunzator serviciul furnizat si/sau pentru a se proteja. Utilizatorii, in calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt insa singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor acestora si a informatiilor lor, atunci cand acestea au fost inregistrate prin intermediul site-ului. Operatorul va prelucra aceste date/informatii personale numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Securitatea prelucrarii si a datelor personale. – Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate si stocate in conditii de siguranta. Operatorul va lua toate masurile rezonabile si necesare de securitate a prelucrarii si va asigura confidentialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului sau si va efectua copii de siguranata a informatiilor incarcate pe site-ul sau. Copiile vor fi pastrate si actualizate in timp util si sunt efectuate pentru asigurarea securitatii prelucrarii si pentru prevenirea oricarei forme de distrugere accidentala a acestor date si de acces neautorizat la aceste date; operatorul a luat masuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale continute de site.

Protectia datelor personale. Informarea persoanelor vizate.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, modificata şi completata şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Quality&Price NET SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra si/sau un membru al familiei dumneavoastra, in vederea beneficierii de serviciile solicitate de dvs. si furnizate de operator.

Quality&Price NET SRL In calitate de operator de date cu caracter personal scutit de la obligația de notificare, potrivit Deciziei președintelui A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 200/2015, prelucreaza, prin mijloace mixte, datele cu caracter personal furnizate de dvs., in mod liber si informat, in scopuri de ”reclama, marketing si publicitate/comert online/newsletter/administrarea site-ului www.bio-combustibil.ro”.

Este necesar sa ne furnizati datele dumneavoastra, intrucat acestea sunt indispensabile prelucrarii. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea, consecinta este aceea ca nu veti putea beneficia de serviciile noastre. Pentru scopuri de marketing si de promovare a serviciilor, vom prelucra doar email-ul, numele si prenumele, telefonul, adresa de email si de corespondenta.

Informatiile prelucrate sunt destinate utilizarii de catre operator şi pot fi dezvaluite imputernicitilor, partenerilor nostri contractuali si autoritatilor publice centrale/locale, dupa caz si numai potrivit legii. Datele nu sunt transferate in strainatate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti, in mod gratuit si fara nicio justificare, in orice moment, prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail contact@bio-combustibil.ro.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei si/sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Campanii, promotii, concursuri cu premii

Quality&Price NET SRL este operator de date personale scutit de la obligația de notificare, potrivit Deciziei președintelui A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 200/2015, pentru scopul de reclamă, marketing și publicitate. Datele colectate sunt indispensabile prelucrării și vor fi comunicate numai împuterniciților, partenerilor noștri și autorităților publice competente, potrivit legii. Datele nu sunt transferate în străinătate. Conform Legii nr. 677/2001, aveți dreptul de acces, de intervenţie, de opoziție asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată operatorului.